З’їзд

Згідно Статуту УАА вищим керівним органом Асоціації є з’їзд, що скликається Радою УАА не рідше разу на три роки. Про скликання з’їзду та його порядок денний Рада УАА інформує членів Асоціації не пізніше ніж за два
місяці до його відкриття. Норми представництва делегатів на з’їзд визначає Рада. Кожен делегат має право одного голосу. З’їзд визнається правочинним, якщо у його роботі взяло участь не менше 2/3 делегатів від місцевих осередків. Інші учасники мають право дорадчого голосу.

 Рада УАА

В період між з’їздами вищим керівним органом УАА є Рада УАА. Засідання Ради Асоціації проводиться не рідше одного разу на рік. До складу Ради УАА обираються представники всіх осередків Асоціації. Yа X З’їзді УАА обрано наступний склад Рад УАА:

к.ф.-м.н. Кравчук С.Г. (ГАО НАНУ), акад. НАНУ Коноваленко О.О. (РІ НАНУ), акад. НАНУ Литвиненко Л.М. (РІ НАНУ), к.ф.-м.н. Новосядлий Б.С. (АО ЛНУ), д.ф.-м.н. Андрієвський С.М. (АО ОНУ), д.ф.-м.н. Івченко В.М. (КНУ), к.ф.-м.н. Кайдаш В.Г. (АО ХНУ), д.ф.-м.н. Шульга О.В. (МАО.), к.ф.-м.н. Хейфец І.М. (АО МДПІ), д.ф.-м.н. Тарадій В.К. (МЦАМЕД), к.ф.-м.н. Єпишев В.П. (ЛКД УжДУ), к.ф.-м.н. Коломієць С.В. (ХНУРЕ), к.ф.-м.н. Іващенко Ю.М. (АНО), Железняк О.О. (НАУ), Вавилова І.Б. (НАНУ), Гнатик Б.І. (АО КНУ), Шульга В.М. (РІ НАНУ), Марченко В.М. (ЧДПУ), Лук’яник І.В. – вчений секретар УАА, Яцків Я.С. – президентУАА.

 Бюро Ради УАА

 Бюро Ради є виконавчим органом Асоціації, який проводить організаційну роботу по скликанню з’їзду, забезпечує виконання рішень з’їзду та Ради УАА, перспективних і поточних планів діяльності. Готує зміни і доповнення до Статуту Асоціації і звітує на засіданнях Ради. Бюро Ради використовує кошти Асоціації згідно з затвердженим бюджетом, затверджує кількісний склад, структуру та умови оплати постійних штатних працівників (наукового секретаря, бухгалтера, технічного секретаря), залучених до роботи в Асоціації.

Склад Бюро Ради УАА:

Я. Яцків – Президент УАА;
О. Коноваленко ­ – спостережні астрономічні комплекси
І. Вавилова
– координація міжнародних зв’язків
В. Івченко
­ – астрономічна освіта
Б. Новосядлий – астрономія Вищої школи

С. Андрієвський ­ – астрономічна наука у Вищій школі
В. Захожай  – підтримка та популяризація астрономічних знань
І. Лук’яник – вчений секретар УАА